Hevipoint Lek przeciw opryszczce warg i twarzy 30 tabletek

12,19

Opis

HEVIPOINT TABLETKI

WSKAZANIA:Lek Hevipoint w postaci tabletek zawiera substancję czynną acyklowir o działaniu przeciwwirusowym, wykazującym silne działanie na wirusy opryszczki zwykłej (Herpes simplex). Hevipoint w tabletkach jest wskazany w leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych.Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitejDAWKOWANIE:DorośliProdukt leczniczy należy podawać doustnie w dawce 200 mg pięć razy na dobę, co 4 godziny (z przerwą nocną), przez 5 dni.W przypadku zakażeń nawracających szczególnie ważne jest rozpoczęcie leczenia w okresie prodromalnym (objawów zwiastunowych) lub tuż po pojawieniu się pierwszych zmian.CZAS KURACJI:5 dni. Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

OPRYSZCZKA OKIEM EKSPERTÓW

Czy wiesz, że…Opryszczka jest chorobą zakaźną wywołaną przez wirusy z rodziny Herpes. Nazwa wirusów została zapożyczona z czasów Hipokratesa. To właśnie jemu przypisuje się opisanie po raz pierwszy okresowo „przypełzających” zmian na wargach, o charakterystycznym wyglądzie.Po grecku herpeton znaczy pełzać, co odzwierciedla zdolność szerzenia się zmian na skórze. Starożytni medycy trafnie zaobserwowali zjawisko nawrotowości opryszczki, związane ze zdolnością latencji wirusów z rodziny Herpes.Zmiany opryszczkowe, popularnie nazywane „zimnem”, pojawiają się zazwyczaj na wargach lub w jamie ustnej – te wywoływane są przez wirusa opryszczki pospolitej typu 1, czyli HSV-1 (skrót od Herpes Simplex Virus). Natomiast wirus HSV-2 odpowiedzialny jest za zmiany opryszczkowe poniżej talii – głównie na narządach płciowych. Zdarza się też odwrotnie – nie jest to jednak dla człowieka korzystne zjawisko, gdyż wirus HSV-1 ma większą nawrotowość. Opryszczka narządów płciowych, ze względu na lokalizację i unerwienie, jest bardzo uciążliwa i bolesna.

FAKTY I MITY

1. Kuchar E. Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej u dorosłych. Artykuł dostępny na stronie: https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/choroby/zakazenia-wirusowe/158823,zakazenie-wirusem-oprysz…. (dostęp: 09.2019).2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Hevipoint.

Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: HEVIPOINT 50mg/g – sztyft na skórę; Hevipoint, 200 mg, tabletki (Aciclovirum). Skład jakościowy i ilościowy: jeden gram sztyftu na skórę zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum) oraz substancje pomocnicze; każda jedna tabletka zawiera 200 mg acyklowiru (Acyclovirum oraz substancje pomocnicze. Postać farmaceutyczna: sztyft na skórę; tabletki. Wskazania:HEVIPOINT sztyft na skórę – produkt leczniczy HEVIPOINT jest wskazany w leczeniu zakażenia warg wirusem opryszczki zwykłej Herpes simplex (nawracającej opryszczki wargowej) u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Hevipoint tabletki – Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych. Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. Dawkowanie i sposób podawania: HEVIPOINT sztyft na skórę:Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: HEVIPOINT należy stosować 5 razy na dobę w odstępach około czterogodzinnych, z przerwą nocną. HEVIPOINT należy stosować na powstałe zmiany chorobowe lub miejsca, gdzie tworzy się opryszczka natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów opryszczki, jak np.: pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie, lub niezwłocznie po ich wystąpieniu. Leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią grudki lub pęcherzyki. Leczenie powinno trwać przynajmniej 4dni. Jeśli objawy opryszczki nie ustępują, leczenie może być kontynuowane maksymalnie do 10 dni. W przypadku, gdy zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach, pacjent powinien zwrócić się do z lekarza. Nałożyć produkt leczniczy bezpośrednio na zmiany, nie dotykając ich rękoma. Należy unikać drapania zmian chorobowych czy niepotrzebnego dotykania ich ręcznikiem, gdyż może to pogorszyć stan zmian chorobowych lub rozprzestrzenić zakażenie opryszczką. Ten produkt leczniczy może być stosowany tylko przez jedną osobę. Po otwarciu opakowania produkt leczniczy może stosować tylko jeden pacjent.Dzieci w wieku poniżej 12 lat: nie stosować, gdyż bezpieczeństwo stosowania oraz skuteczność działania HEVIPOINT u dzieci poniżej 12 lat nie zostały zbadane. Sposób podawania:podanie na skórę. Hevipoint tabletki: Dorośli: produkt leczniczy należy podawać doustnie w dawce 200 mg pięć razy na dobę, co 4 godziny (z przerwą nocną), przez 5 dni. W przypadku zakażeń nawracających szczególnie ważne jest rozpoczęcie leczenia w okresie prodromalnym (objawów zwiastunowych) lub tuż po pojawieniu się pierwszych zmian. Dzieci i młodzież: produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat bez zalecenia lekarza. Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku: u pacjentów w podeszłym wieku należy brać pod uwagę możliwość zaburzenia czynności nerek i odpowiednio dostosować dawkę leku. U pacjentów w podeszłym wieku przyjmujących duże dawki doustne acyklowiru należy utrzymywać stan właściwego nawodnienia organizmu. Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:należy zachować ostrożność stosując produkt Hevipoint u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Należy utrzymywać stan właściwego nawodnienia organizmu. Podczas leczenia zakażeń wirusem opryszczki pospolitej lub zapobiegania im u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim zaburzeniem czynności nerek, stosowanie zalecanych dawek doustnych nie doprowadzi do kumulacji acyklowiru w organizmie w stężeniach większych niż uznane za bezpieczne podczas podawania leku dożylnie. Jednak pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min) zaleca się zmniejszenie dawki produktu Hevipoint do 200 mg dwa razy na dobę, mniej więcej co 12 godzin. Przeciwwskazania: HEVIPOINT sztyft na skórę, Hevipoint tabletki: nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. HEVIPOINT sztyft na skórę: Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: HEVIPOINT sztyft na skórę: HEVIPOINT stosuje się wyłącznie w leczeniu opryszczki wargowej. Nie należy stosować produktu leczniczego HEVIPOINT na błony śluzowe jamy ustnej i nosaczy w przypadku opryszczki narządów płciowych. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do przypadkowego kontaktu produktu leczniczego z oczami. Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy zakażenia nawracającą opryszczką wargową są ciężkie. Osoby zarażone opryszczką należy przestrzegać przed rozprzestrzenianiem wirusa, zwłaszcza w trakcie występowania czynnych zmian opryszczkowych. Bezpieczeństwo stosowania oraz skuteczność produktu leczniczego HEVIPOINT u pacjentów z obniżoną odpornością nie zostały zbadane. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego HEVIPOINT u pacjentów z obniżoną odpornością. Ponadto, tacy pacjenci powinni zasięgnąć porady lekarza by uzyskać informacje jak leczyć jakiekolwiek zakażenia, w tym opryszczkę wargową. Produkt leczniczy HEVIPOINT zawiera substancję pomocniczą butylohydroksytoluen, która może powodować miejscowe reakcje skórne (kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu czy błon śluzowych. Hevipoint tabletki: Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania dużych dawek doustnych acyklowiru i zapewnić pacjentowi właściwy stan nawodnienia organizmu, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia nerek. Ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek zwiększa się podczas stosowania innych leków nefrotoksycznych. Acyklowir jest wydalany z organizmu przez nerki, toteż dawkę leku u osób z zaburzeniami czynności nerek należy zmniejszyć. U pacjentów w podeszłym wieku należy brać pod uwagę zaburzenia czynności nerek, toteż w tej grupie pacjentów należy rozważyć zmniejszenie dawki leku. Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci z zaburzeniami czynności nerek należą do grupy zwiększonego ryzyka działań niepożądanych dotyczących układu nerwowego i z tego względu obie te grupy należy uważnie obserwować. Zgłaszane dotąd objawy były zwykle przemijające i ustępowały po przerwaniu podawania leku. Długotrwałe lub wielokrotne podawanie acyklowiru u pacjentów ze znacznie zmniejszoną odpornością może spowodować selekcję szczepów wirusa o zmniejszonej wrażliwości na lek, mogących nie reagować na dalsze leczenie acyklowirem. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, u pacjentów w podeszłym wieku oraz u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią, bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Pacjenci, u których wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa, powinni zwrócić się do lekarza. W przypadku zauważenia częstszych (> 6 w ciągu roku) i dłużej trwających (po 5 dniach terapii brak pozytywnych efektów leczenia) niż dotychczas nawrotów opryszczki, z bardziej nasilonymi objawami klinicznymi (m.in. gdy po 3-4 dniach terapii powstają nowe ogniska zakażenia), należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ może to świadczyć o niedoborze odporności lub zaburzeniach wchłaniania wymagających diagnostyki i potrzebie innego dawkowania leku.Działania niepożądane: Działania niepożądane zostały zestawione według klasyfikacji układów i narządów zgodnie z częstością występowania, następująco: bardzo często: ≥1/10; często: ≥1/100 ale <1/10; niezbyt często: ≥1/1000 ale <1/100; rzadko: ≥1/10 000 ale <1/1000; bardzo rzadko: <10000oraz częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). HEVIPOINT sztyft na skórę: Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: niezbyt często: przemijające uczucie pieczenia, kłucia lub mrowienia po zastosowaniu produktu leczniczego, umiarkowane wysuszenie i łuszczenie się skóry, świąd. Rzadko: rumień, kontaktowe zapalenie skóry (przeprowadzone testy na wrażliwość wykazały, że substancjami, które spowodowały reakcje alergiczne były częściej składniki pomocnicze produktu leczniczego zawierającego acyklowir, niż acyklowir). Zaburzenia układu immunologicznego: bardzo rzadko: natychmiastowa reakcja nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka. Hevipoint tabletki: bardzo rzadko: niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość; pobudzenie, splątanie, drżenia, niezborność ruchowa, zaburzenia wymowy, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, encefalopatia, śpiączka (Powyższe zdarzenia są zwykle przemijające i na ogół stwierdzane u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub innymi czynnikami predysponującymi); zapalenie wątroby, żółtaczka; ostar niewydolność nerek, ból nerkowy. Ból nerkowy może być związany z niewydolnością nerki (nerek) lub krystalurią. Rzadko: reakcja anafilaktyczna; duszność; przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny oraz aktywności enzymów wątrobowych we krwi; obrzęk naczynioruchowy; : zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi. Niezbyt często: pokrzywka, przyspieszone, rozsiane wypadanie włosów. Ponieważ przyspieszone, rozsiane wypadanie włosów może być związane z wieloma chorobami oraz ze stosowaniem wielu leków, jego związek z działaniem acyklowiru nie jest pewny. Często: bóle głowy, zawroty głowy; nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha; świąd, wysypki (w tym z nadwrażliwości na światło); zmęczenie, gorączka. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Opakowanie: HEVIPOINT sztyft na skórę: pojemnik zawierający 3 g sztyftu na skórę; Hevipoint tabletki: opakowanie zawiera 30 tabletek. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów. Polska. Należy zapoznać się z właściwościami leku przed jego zastosowaniem. Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna jest w : Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów, tel.: +48 22 751 85 17, fax.: +48 22 751 84 67. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: HEVIPOINT sztyft na skórę: 24005; Hevipoint tabletki: 24902, wydane przez Prezesa Prezesa URPLWMiPB. Kategoria dostępności: OTC – Lek wydawany bez recepty.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Adamed Pharma
yoskine maseczka, , szczotka do włosów tangle teezer dla dzieci, , , samoopalacz eveline, semilac srebrny, hot wheels wheels, max factor colour elixir kolory, opaska do włosów z perłami, mylaq lakiery klasyczne, sunmer, termofor pepco cena, kulki mix, plaster na odciski z korzeniem,
yyyyy